FAALİYET ALANLARIDAVA

Toplu Mülkiyet Hukuku

ASC Hukuk, AVM ve büyük konut projelerinin arsalarının temini, imar ihtilafları, kat irtifakı, kat mülkiyeti, işletme sözleşmeleri, kira sözleşmeleri, kiracılık ve kat mülkiyeti hukukundan kaynaklanan ihtilafların sulh veya yargı yoluyla çözümüne yönelik hukuki hizmetler vermektedir. Ayrıca AVM’lere özel olarak kira sözleşmelerinin düzenlenmesi, revize edilmesi yine ACS Hukuk avukatlarınca titizlikle takip edilir.