FAALİYET ALANLARIDAVA

Şirketler Hukuku

ASC dava ekibi tarafından ticaret hukuku alanında dava ve danışmanlık işleri yoğun şekilde sürdürülmektedir. Müvekkil şirketleri ilgilendiren her türlü olağan ve olağanüstü iş bakımından gerekli hukuki destek sağlanmaktadır. 

ASC dava ekibi tarafından Türkiye’deki önemli bankalarla ilgili olarak hisse senetlerinin geçersizliği, hisse senetlerinin iadesi, haksız rekabet, genel kurul iptali ve benzeri konulu ticari davaların takibi yürütülmektedir. 

Dava ekibi tarafından görülmüş ve görülmekte olan dava ve danışmanlık hizmetlerine ilişkin bazı örnekleri içeren kısa bilgilendirme aşağıdaki gibidir: 

  • Ticari şirketlerin günlük faaliyetlerine ilişkin her türlü sorunun cevaplanması,
  • Ana sözleşme düzenlenmesi,
  • Birleşme, devralma ve tür değiştirme işlemleri,
  • Genel kurul, yönetim kurulu, müdürlerin faaliyetleri,
  • İç düzenlemeler,
  • Şirketi ilgilendiren tüm sözleşmelerin hazırlanması ve yorumlanması,
  • Personel istihdamı,
  • Mal ve hizmet alımı gibi konularda hukuki danışmanlık hizmetleri vermekte,
  • Vergisel sorunlarda şirketlerin mali müşavirleri ile işbirliği içinde dava ve takip işlerinin yürütülmesi.