FAALİYET ALANLARIDAVA

Gayrimenkul – İnşaat Hukuku

ASC Hukuk, ulusal veya uluslararası önemli inşaat şirketlerine her aşamada danışmanlık hizmeti vermektedir. Proje boyunca meydana gelebilecek idari sorunlar, dava söz konusu olursa dava aşamasındaki işlemler titizlikle takip edilir. Gayrimenkul ihtilafları konusunda ASC Hukuk’un prestijli bir dava ekibi vardır. 

Bu ekibin görülmüş ve görülmekte olan dava ve danışmanlık hizmetleri:

 • Gayrimenkulün hukuki ve imar durumu ile ilgili incelemeler,
 • İmar uygulamalarından kaynaklanan davaların takibi,
 • Ulusal ve uluslararası inşaat projelerinde proje aşamasında danışmanlık hizmeti,
 • Gayrimenkule ilişkin tapu iptali,
 • İdarenin işlemlerine karşı yürütülen dava takip işlemleri,
 • Gayrimenkul satış vaadi sözleşmesi hazırlanması,
 • İhale dokümanlarının hazırlanması, 
 • İnşaat sözleşmesi hazırlanması,
 • Hasılat paylaşımı sözleşmelerinin hazırlanması,
 • Taşeron sözleşmesi hazırlanması,
 • Tüketici Kanunu kapsamına giren taşınmazlarla ilgili danışmanlık verilmesi ve sonrasında davaların takip edilmesi,
 • Gayrimenkul hukukuna ilişkin sorulan sorulara yönelik hukuki mütalaa ve bilgi notu hazırlanması.