FAALİYET ALANLARIDAVA

Dernekler Hukuku

Türkiye’de dernekler, amaç, kapsam ve faaliyetleri ile denetim biçimlerini belirleyen 5253 sayılı Dernekler Kanunu çerçevesinde kurulurlar ve denetlenirler. ASC Hukuk dava ekibi de bu kapsamda Türkiye’nin önde gelen derneklerine dava ve danışmanlık hizmeti vermektedir. 

ASC Hukuk avukatlarının;

  • Dernek tüzüklerinin hazırlanması ve/veya tadil metinlerinin hazırlanması,
  • Dernek tüzüğünden kaynaklanan gerekliliklere dair mütalaaların hazırlanması
  • Derneğe kabul ve/veya dernekten çıkarılma ile ilgili anlaşmazlıklardan kaynaklanan davaların takibi,
  • Dernek ile ticari işletmeleri arasındaki ilişkilerin düzenlenmesi konularında önemli bir birikimi ve deneyimi vardır.
Konuyla İlgili

Avukatlarımız