FAALİYET ALANLARIDAVA

Basın Hukuku ve İtibar Yönetimi

Basın mensupları, sanatçılar ve kamuoyunca bilinen şahıslar için önleyici tedbirlerin alınması amacıyla danışmanlık hizmetleri verilmektedir. Bunun yanında bireylerin ihlal edilen maddi, manevi haklarının ve itibarlarının korunması amacıyla tekzip, tazminat vb. davalar da yürütülmektedir.

Konuyla İlgili

Avukatlarımız