FAALİYET ALANLARIDANIŞMANLIK

Şirketler Hukuku

ASC Hukuk, şirketler hukuku alanında anonim şirketlerin, limited şirketlerin, müşterek girişimlerin (joint ventures), şubelerin ve irtibat bürolarının kurulması, esas sözleşme ve ilgili tadillerin hazırlanması, ticaret sicil başvurularının gerçekleştirilmesi, hissedar haklarının düzenlenmesi, hissedarlar sözleşmelerinin, şirket yönetimini ilgilendiren belgelerin hazırlanması, ortaklıktan çıkış stratejilerinin, hisse opsiyonları yapılandırılması konularından hizmet vermektedir. Halka açık ve/veya kapalı şirketlerin birleşme ve bölünmeye ilişkin dokümanların hazırlanması, sermaye artırımı ile azaltımı süreçlerinin değerlendirilmesi hususlarında danışmanlık vermektedir. Bu kapsamda ASC Hukuk, grup içi yeniden yapılandırma, tür değiştirme, malvarlığı ve hisse devri, hissedar ilişkilerinin düzenlenmesi gibi konularda müvekkillerinin ticari hedeflerini gözeterek en etkili seçenekleri sunmaktadır.