FAALİYET ALANLARIDANIŞMANLIK

Sermaye Piyasası Hukuku

Hukuk, finans ve rekabet kültürünün üzerinde yükselen sermaye piyasaları konusunda önemli çözümlere imza atan ASC Hukuk, birçok yerli ve global halka arz projelerinde yer almaktadır. Bu kapsamda hukuki incelemeler yapılması, yerel ve uluslararası mevzuat uyarınca hazırlanması gerekli izahnamelerin hazırlanması, izin ve başvuru süreçlerinin yönetimi gibi hizmetleri global hukuk bürolarıyla işbirliği içerisinde yerine getirmektedir.

ASC Hukuk, sermaye piyasaları alanında işlem yapmak isteyen önde gelen Türk ve Yabancı ortaklı birçok şirkete ve uluslararası şirketlere mevzuata ilişkin hukuki hizmet sunmaktadır. Para, tahvil bonosu ihracı, İslami finans, faizsiz bono ihracı, kıymetli evrak ve türev araç işlemleri ve benzer sermaye piyasası araçları konusunda danışmanlığa devam etmektedir.