FAALİYET ALANLARIDANIŞMANLIK

Proje Finansmanı

Proje finansmanı, son dönemde pek çok özellikli proje yatırımı için oldukça tercih edilen bir kredilendirme yöntemi haline gelmiştir. Bu alanda ASC Hukuk, kredi verenleri, finansal kurum ve kuruluşları, kredi alanları, sponsorları, yatırım fonlarını ve benzeri kurumsal yatırımcıları, petrol ve gaz sektörü ile enerji, yenilenebilir enerji, taşımacılık, su ve atık su, altyapı işleri, alışveriş merkezleri, sağlık ve kapsamlı özelleştirme projelerinde olmak üzere sektörün büyük bir bölümünde temsil etmektedir.

ASC Hukuk, proje finansmanı alanında varlığa dayalı finansman, ihracat kredisine dayalı finansman (ECA kredileri) ve yeniden yapılandırma (refinansman) işlemlerini proje yapılandırması, hukuki inceleme (due diligence), finans anlaşmalarının oluşturulması, incelenmesi, müzakeresi, teminatların tesisi aşamaları da dahil her aşamadaki süreçleri yönetimine ilişkin hizmet vermektedir.