FAALİYET ALANLARIDANIŞMANLIK

Denizcilik ve Havacılık

ASC Hukuk, kapsamlı ve uluslararası niteliği olan hava ve hava taşımacılığı hukuku konusunda geniş bir müktesebata sahiptir. Hizmet kapsamında uçak satımı, finansal kiralama, kredi anlaşmalarının oluşturulması ve incelenmesi, tahvil dokümanları, sigorta ve reasürans başlıkları yer alır. 

Denizcilik konusunda da güncel ve geniş bir birikime sahip olan ASC Hukuk, gemi sahiplerine, gemi kiralayanlara deniz anlaşmaları ve lojistik anlaşmalar konusunda hem Türk hukuku hem de uluslararası hukuk temelinde danışmanlık hizmeti sunmaktadır.